Naše mise

Jsme CZ Alive. Vše, co děláme, je o Ježíši. Toužíme po tom, aby ho lidé poznali všemi způsoby, jakými je to možné. Skrze svou oběť na kříži je Ježíš Kristus naším Spasitelem. Je také tím, kdo nás posvěcuje a uzdravuje nás na těle, duši a duchu. Je naším Králem, který na zemi buduje Boží Království. Dělat vše k Boží slávě a v závislosti na němto. To je to, o co v České republice usilujeme - národ zasvěcený Králi Ježíši!
Chceš vědět více o naší práci v České republice?
Image

Nenechte ochabnout své nadšení

V Římanům 12, verš 11, Pavel píše následující: "V horlivosti neochabujte, buďte vroucího ducha, služte Pánu." Ať už jde o učednictví, vzdělávání nebo používání svých darů a talentů pro Boží Království, nechte se inspirovat Božím Duchem. Tak si ve službě uchováte nadšení a budete shopni předávat Ježíšovu lásku druhým. V CZ Alive se modlíme za tento přístup ve všem, co děláme. Nejde nám o to stát se velkou a významnou organizací, ale o vyvýšení Ježíše skze vše, co děláme. Společně s organizací CAMA pzasahujeme ty, kteří ještě nikdy neslyšeli o Ježíši. Naším cílem je zjevovat Ježíše tam, kde zatím není vidět. Tak přinášíme lidem šanci na nový život s ním.

Iniciátoři

Image
Zakladatelé CZ Alive jsou Robbert a Rianne Sinon. Robbert je bývalý policista a Rianne je učitelka výtvarné výchovy. Oba plně zasvětili svůj život Ježíši. Poté, co v roce 2020 absolvovali biblickou školu Cornerstone v Nizozemsku, se začali věnovat misijní práci v České republice. S obrovskou vášní pro Boha a dílo Ducha svatého věří, že se probudí nová generace křesťanů, kteří budou sdílet své životy a budou přitom plně zaměření na Ježíše Krista.

Chcete vědět více?

Pokud chcete získat více informací, zašlete e-mail na adresu info@czalive.com nebo položte svou otázku přes jedno z sociálních médií CZ ALIVE.
Online you can test your English level for free.