Onze missie

Wij zijn CZ Alive. Bij ons gaat het om Jezus. We willen dat mensen Jezus leren kennen op alle manieren waarop Hij te kennen is. Door Zijn offer aan het kruis is Jezus Christus onze Redder. Hij is onze Heiligmaker en geneest ons naar lichaam, ziel en geest. Hij is onze komende Koning die Gods Koninkrijk op aarde bouwt. Tot eer van God en in afhankelijkheid van Hem. Dat is waar we voor gaan in Tsjechië een natie toegewijd aan Koning Jezus!
Neem contact met ons op voor meer informatie.
Image

Laat uw enthousiasme niet bekoelen

In Romeinen 12 vers 11 schrijft Paulus het volgende; "Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer." (NBV) Of het nu gaat over discipelschap, onderwijs of je gaven en talenten inzetten voor Gods Koninkrijk, laat je aanvuren door Gods Geest. Op deze manier behoud je het enthousiasme om anderen te dienen en te bereiken met de liefde van Jezus. CZ Alive. bid en geloofd dat dit door al zijn ministries heen werkt. Niet zodat zij een grote en betekenisvolle organisatie wordt, maar zodat Jezus verheven wordt in alles wat zij doet.  Samen met CAMA zending reiken we uit naar hen die nog nooit van Jezus gehoord hebben. Met als doel samen Jezus zichtbaar maken waar hij niet gezien wordt.  Zo geven we mensen de kans op een nieuw leven met Hem.

Initiatiefnemers

Image
Initiatiefnemers van CZ Alive. zijn Robbert en Rianne Sinon. Een voormalig politieagent en docente beeldende vorming die hun leven volledig aan Jezus toegewijd hebben. Nadat zij in 2020 afstudeerde aan een Bijbelcollege in Nederland begonnen zij aan zendingswerk in Tsjechië. Met ontzettend veel passie voor God en het werk van de Heilige Geest geloven zij voor een opwekking van een nieuwe generatie Christenen die hun leven samen delen gefocust op God.

Meer weten?

Wil je meer informatie, stuur dan een e-mail naar info@czalive.com of stel je vraag via een van de CZ ALIVE socials.
Online you can test your English level for free.