Dům chvály

Máš rád hudbu, tanec nebo výtvarné umění? Jedno je jisté. Toto všechno jsou způsoby, jak uctívat Boha. Společně s místními církvemi pořádáme tzv. Worship Moments (Okamžiky uctívání). Jsou to shromáždění, kdy se skláníme před Božím trůnem a vzdáváme mu veškerou chválu. Jde to hlouběji než jen zazpívat si několik písní nebo si vyslechnout koncert. Jsou to okamžiky propojení, kdy Bohu vzdáváme nejvyšší čest!
Uctívej s námi
Image
1 Petrus 2 : 9

Vy jste však vyvolený rod, královské kněžstvo, svatý národ, lid získaný do vlastnictví, abyste hlásali ctnosti Toho, který vás povolal ze tmy do svého podivuhodného světla.

Společně a s Bohem

Zveme tě, abys použil své dary a talenty a oslavil jimi Boha. V jednotě Kristova těla každý přináší svůj díl. Když prohlašujeme Bohu chválu a slávu, přinášíme světlo do České republiky. Ať už máš hudební talent nebo dar sloužit druhým, můžeš se směle zapojit do organizace Worship Moments.
Přidej se

Buď v kontaktu

Podívej se do kalendáře, abys zjistil, kdy se ve tvém okolí koná další Worship moment.
Chci více informací.
Pokud chceš spolupracovat na Worship Moments ve svém okolí, zašli prosím e-mail na adresu info@czalive.com.