Učednické hnutí

Evangelium Matouše končí následujícími Ježíšovými slovy: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte. Získávejte učedníky ze všech národů, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa.“ Toto je známé jako Velké poslání. Toto poslání platí pro každého, kdo v Ježíše věří. Je to také základní princip Učednického hnutí. Nejde jen o příjemná posezení, ale o společné hledání skutečného setkání s Ježíšem.
Zaregistruj se a připoj se k nám.
Image

Proč učednické hnutí?

V Učednickém hnutí (Disciple Making Movement) je učednictví klíčovým nástrojem k šíření evangelia. V CZ Alive věříme, že osobní učednictví neslouží pouze k šíření evangelia, ale dochází skrze něj také ke změně konzumní kultury v současné církvi. Když společně čteme Boží slovo a okamžitě přečtené uplatňujeme, uvádíme do praxe to, co jsme se naučili. To vyžaduje otevřenost, upřímnost a transparentnost. V podstatě to znamená být ochoten pracovat na svém vztahu s Ježíšem a dávat mu nejvyšší prioritu. Pokud chceš vědět, jak Učednické hnutí funguje, zdarma si stáhni Průvodce Učednického hnutí (DMM) a uvidíš, jak jednoduché to je. Kontaktuj nás a můžeš založit svou vlastní učednickou skupinu. Rádi ti pomůžeme na cestě tvé cestě za Ježíšem!

Chceš se dozvědět více nebo se do toho pustit?

Chceš se dozvědět více nebo založit svou vlastní učednickou skupinu?